رئیس معاونت بهداشت استان خوزستان

خورنا: رئیس معاونت بهداشت استان خوزستان اظهار کرد: اولویت اول بهداشت جهانی مبارزه با بند پایان است که یکی از علت های مهم انتقال بیماری های بزرگ هستند. سید سعید سیدیان  پیش از ظهر امروز در نشست خبری معاونت بهداشت به مناسبت هفته سلامت عنوان کرد: همه ساله بهداشت جهانی هفت آوریل را به عنوان روز جهانی بهداشت تعیین کردند…