رئیس مرکز فنی‌حرفه‌ای آبادان

خورنا: رئیس مرکز فنی‌حرفه‌ای آبادان گفت: دوره‌های آموزش روباتیک در این شهرستان آغاز شده است. ارژنگ کوه‌سرخ اظهار کرد: رشته روباتیک یکی از رشته های نوپایی است که در مرکز فنی‌وحرفه‌ای آبادان راه‌اندازی شده است. رئیس مرکز فنی‌حرفه‌ای آبادان افزود: به همین منظور کارگاه آموزشی این رشته نیز راه‌اندازی شده است و در حال تجهیز آن هستیم. کوه‌سرخ ادامه داد: هم‌اکنون اکثر…