رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ایران

خورنا:رئیس مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی ایران امروز با حضور در شهرستان اندیمشک از ظرفیت‌های این شهرستان برای تاسیس مرکز آموزش عالی بازدید کرد. شهرود امیرانتخابی در این بازدید با بیان اینکه الگوی توسعه ایران از الگوی درآمد نفتی به…