رئیس مجمع نمایندگان استان

داریی ۳

ارائه ی گزارش عملکرد مجمع نمایندگان استان خوزستان

خورنا: آنچه می خوانید متن کامل سخنان صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در همایش امامان جمعه…