رئیس شورای شهر هفتکل

خورنا: رئیس شورای شهر هفتکل از راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی در این شهرستان خبر داد. مجید حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رایزنیهای انجام گرفته در تهران و مرکز استان به زودی و در سال آینده دانشگاه علمی کاربردی راه اندازی و در ترم مهرماه اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد تا با راه اندازی دومین…