رئیس شورای شهرستان شوشتر

خورنا: با برگزاری انتخابات «محمد حافظی‌زاده» رئیس شورای شهرستان شوشتر شد و رسما شورای شهرستان شوشتر کار خود را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، پیش از ظهر امروز در نخستین نشستی که در محل دفتر شورای شهرستان شوشتر برگزار شد، محمد حافظی‌زاده رئیس شورای شهرستان شوشتر شد. بر اساس این انتخابات…