رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در جمع مردم آبادان

37
خورنا: رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در جمع مردم آبادان با بیان اینکه در این 35 سال ایران اجازه تغییر نقشه خاورمیانه را به استکبار نداد، گفت: آمریکا فکر می‌کند می‌تواند با گزینه‌های روی میز خود، ملت ما…