رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در جمع مردم آبادان

خورنا: رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در جمع مردم آبادان با بیان اینکه در این 35 سال ایران اجازه تغییر نقشه خاورمیانه را به استکبار نداد، گفت: آمریکا فکر می‌کند می‌تواند با گزینه‌های روی میز خود، ملت ما را ذره‌ای از عقاید خود عقب براند، در حالی که این گزینه‌ها برای ما پشیزی هم نمی‌ارزد. به گزارش خبرگزاری…