رئیس شورای اسلامی شهر شوشتر

خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: معابر شهر شوشتر روکش آسفالت می‌شوند و در این پروژه قرار است معابر متعددی تا پیش از نوروز آسفالت شوند. غلام سلطانیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: روکش آسفالت در شوشتر در حال حاضر از میدان غدیر تا پل ملت آغاز شده است و این پروژه ادامه…
خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: پروژه‌های شهرداری شوشتر از سرعت مناسبی برخوردار هستند و به این دلیل باید کوشید تا این روند ادامه داشته باشد. غلام سلطانیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: در حال حاضر پل صدرا از سوی پیمانکار در حال اجراست و مشکل خاصی نیز در تامین اعتبار و اجرای این…