رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر

خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر گفت: صدا و سیمای آبادان در ایجاد نشاط بین مردم هر چه بیشتر تلاش کند. سید جواد ادریس‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرمشهر از افکار نوین این شورا گفت و اظهار کرد: همه اعضای شورای شهر خرمشهر به دنبال جذب ایده‌های نو هستند. وی اضافه کرد: تقسیم وظایف شهردار با تقسیم شهرداری به…