رئیس شورای اسلامی شهرستان بهبهان

37
خورنا: رئیس شورای اسلامی شهرستان بهبهان گفت: در تلاش هستیم تا مناطق نفتی بهبهان مانند منصورآباد را به محدوده شهری آورده‌ و شناسنامه‌‌دار کنیم. کوروش مودت امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بهبهان شناسنامه‌دار شدن مناطق نفتی بهبهان خبر داد…