رئیس شبكه بهداشت و درمان اندیمشك

ضضضض

34 سال سال است فراموش شده ایم؛

خورنا : رئیس شبکه بهداشت و درمان اندیمشک با گلایه از عدم همکاری مسئولان در زمینه تأمین کادر پزشکی شهرستان گفت: هنگامی که می…