رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

37
خورنا: با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی نهمین آزمایشگاه ژنتیک قانونی کشور امروز در خوزستان افتتاح شد. به گزارش خبرنگار مهر، نهمین آزمایشگاه قانونی کشور صبح امروز با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کل دادگستری خوزستان، معاون…