رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

خورنا: با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی نهمین آزمایشگاه ژنتیک قانونی کشور امروز در خوزستان افتتاح شد. به گزارش خبرنگار مهر، نهمین آزمایشگاه قانونی کشور صبح امروز با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کل دادگستری خوزستان، معاون توسعه و پشتیبانی استاندار خوزستان و تعدادی از مسئولان افتتاح شد.که برای راه اندازی این آزمایشگاه حدود یک میلیارد تومان…