رئیس سازمان میراث فرهنگی

خورنا: محمدعلی نجفی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در یادداشتی در روزنامه ایران درباره اظهاراتش درباره قلیان توضیحاتی داده است؛ همچنان که پیش‌بینی می‌کردم، سخنانم در برنامه پایش شبکه اول سیما بازتاب گسترده‌ای یافت و مخالفان و موافقان درباره‌اش به بحث‌ پرداختند. مثل هر موضوع دیگری؛ گروهی هم این موضوع را بهانه‌ای کردند تا دعواهای…