رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری دزفول

به دلیل وقوع صاعقه؛

خورنا – به علت وقوع صاعقه و افزایش حجم بارندگی تاکنون ۲ نفر در شهرهای شمالی خوزستان جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از دزفول، به علت وقوع صاعقه و افزایش حجم بارندگی تاکنون ۲ نفر…