رئیس سابق کمیته انضباطی فوتبال

خورنا: رئیس سابق کمیته انضباطی فوتبال گفت: مصاحبه حجازی را به عنوان سند قاب کردم و با افتخار آن را حفظ کردم. خبرگزاری فارس: عبدالرحمن شاه‌حسینی با حضور در برنامه یک فنجان چای داغ رادیو ورزش، در مورد اینکه مرحوم…