رئیس دفتر دانشگاه علوم پزشکی اهواز

خورنا: دکتر فرهنگ کره بندی به عنوان رئیس دفتر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز معرفی شد. به گزارش خورنا از اهواز، طی حکمی از سوی دکتر ایدنی سرپرست دانشگاه دکتر فرهنگ کره بندی به عنوان رئیس دفتر دانشگاه معرفی شد. در این جلسه که با حضورسرپرست و معاونین دانشگاه و مسئول دفتر نهاد نمایندگی…