رئیس دانشگاه پیام نور اندیمشک

۲۸

رئیس دانشگاه پیام نور اندیمشک:

خورنا – رئیس دانشگاه پیام نور اندیمشک گفت: بیش از ۲ هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور اندیمشک به تحصیل می‌پردازند و توانسته‌اند عناوین…