رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جندی شاپور اهواز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جندی شاپور اهواز عنوان کرد:

خورنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جندی شاپور اهواز گفت: بیمارستان‌های گلستان، ابوذر و رازی اهواز فرسوده‌اند و نیاز به بازسازی جدی دارند. به گزارش خورنا از اهواز، اسماعیل ایدنی در نشست خبری با خبرنگاران که عصر امروز در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی و جندی شاپور اهواز برگزار شد اظهارکرد: وظیفه مسئولان در این دانشگاه گسترده است و…