رئیس دانشگاه شهید چمران

خورنا: رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در سال جاری بیش از 20 درصد از بودجه دانشگاه صرف کارهای پژوهشی شده است که این موضوع نشان از اهمیت کار دارد. حسن مروتی در مراسم تجلیل از پژوهشگران بر‌تر استان که ظهر امروز در اهواز برگزار شد اظهار کرد: در کشور ما چون اقتصاد دولتی در حال گردش است 50…