رئیس دانشگاه تهران برکنار شد

خورنا: یک منبع مطلع خبر داد فرهاد رهبر توسط وزیر علوم از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد. به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، یک منبع مطلع گفت فرجی‌دانا وزیر علوم فرهاد رهبر را از ریاست دانشگاه تهران برکنار کرده است. امید معاون مالی اداری وزارت علوم جانشین وی شده است. براساس این گزارش، فرهاد رهبر طی تماسی تلفنی برکناری خود را تأیید کرده است. در ادامه بخوانید