رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

خورنا: رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز از برگزاری پنجمین جشنواره سازه‌های ماکارونی خوزستان به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی این دانشگاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، حمیدرضا غفوری صبح امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های گروهی در دانشکده مهندسی اظهار کرد: پنجمین جشنواره سازه‌های ماکارونی دانشگاه‌ها و مراکز آموز عالی خوزستان به…