رئیس دامپزشکی هندیجان

رئیس دامپزشکی هندیجان خبرداد

خورنا – مهران اکبری در گفت گو با خبرنگار ما در هندیجان گفت از ابتدای سال جاری به منظور واکسینه نمودن بیماری درسطح روستاهای شهرستان بیش از۶۰ هزارراس گوسفندعلیه بیماریهای ازقبیل تب برفکی ودیگربیماری واگیرمشترک تاکنون واکسینه شدند. رئیس دامپزشکی هندیجان در ادامه افزود با توجه به بیماری دربین گوسفندان…