رئیس دادگاه عمومی بندر امام خمینی

37
خورنا: رئیس دادگاه عمومی بخش بندر امام خمینی (ره) از برگزاری جشن گلریزان برای زندانیان این شهرستان خبر داد. افضل میرزایی فر اظهار کرد: برای اولین بار با دعوت از امام جمعه، مسئولان و خیّرین بخش…