رئیس جدید شورای شهر تهران

خورنا: منتخبان شوراي چهارم نخستين جلسه خود را با «محمدباقر قاليباف» تشکيل دادند. جلسه‌اي دوساعته که در آن قاليباف به تشريح عملکرد خود پرداخت و اعضاي شورا هم بخشي از سوالات خود را پرسيدند. حال يک سوال به ذهن مي‌آيد که آيا با شروع کار شوراي چهارم باز هم قاليباف در مسند شهرداري تهران…