رئیس جدید سازمان اوقاف و امور خیریه

خورنا: بر اساس گمانه‌زنی‌ها رئیس جدید سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از هفته آتی فعالیت رسمی خود را در این سازمان آغاز می‌کند. به گزارش خبرنگار جامعه فارس، این روزها وقتی رسانه‌ها را رصد می‌کنیم، جابه‌جایی‌ها در کابینه دولت و معاونان سازمان‌های مختلف در صفحه اصلی رسانه‌ها جای گرفته است. در این میان گویی پس‌لرزه‌های…