رئیس جدید سازمان اوقاف و امور خیریه

37
خورنا: بر اساس گمانه‌زنی‌ها رئیس جدید سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از هفته آتی فعالیت رسمی خود را در این سازمان آغاز می‌کند. به گزارش خبرنگار جامعه فارس، این روزها وقتی رسانه‌ها را رصد می‌کنیم،…