رئیس بیمارستان امام علی( ع) اندیمشک

خورنا – طی مراسمی در سالن جلسات بیمارستان امام علی (ع) رئیس جدید این بیمارستان معرفی شد. روز گذشته طی مراسمی در سالن جلسات بیمارستان امام علی (ع) با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک رئیس جدید این بیمارستان…

رئیس بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک؛

خورنا-رئیس بیمارستان امام علی( ع) اندیمشک گفت: با اجرای طرح نظام سلامت سهم پرداختی بیماران در ارایه خدمات درمانی کاهش یافته است.    به گزارش  خورنا از اندیمشک عبدالرضا شیخی با حضور در جمع خبرنگار ضمن تبیین اجرای طرح نظام سلامت…