رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی اندیمشک

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی اندیمشک:

خورنا – مسلم میرزاوند در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اندیمشک، اظهار داشت: توجه به ضرورت توسعه فرهنگ کتاب خوانی، نیازمند یک عزم مهم و جدی عمومی و همکاری بخش‌های مختلف اجرایی در شهرستان است. وی گفت: به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای مطالعه کودکان و ارتباط بیشتر آنان با کتاب و کتاب خوانی، بخش کودک در کتابخانه‌های عمومی…