رئیس اداره ورزش و جوانان هندیجان

خورنا: امید احمدزاده رییس اداره ورزش و جوانان هندیجان در حاشیه ضیافت افطاری این اداره با انتقاد از مسئولین شهرستان و اداره کل ورزش و جوانان خوزستان بخاطر بی توجهی آنان به ورزش حرفهای قابل تامل و تلخی را بر زبان جاری ساخت و خواستار حضور مستقیم مدیران و مسولان استانی در هندیجان شد.