رئیس اداره نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت آبادان