رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری اندیمشک

خورنا – رئیس میراث فرهنگی و گردشگری اندیمشک گفـت: سایت باستانی لور اندیمشک در شمال استان خوزستان اسیر نخاله‌های ساختمانی و زباله‌های شهری شده است. محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته،…