: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر

37
خورنا: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از فعال شدن محورهای جدید گردشگری در این شهرستان خبر داد و گفت: شوشتر در سه محور جدید در نوروز سال جاری پذیرای گردشگران خواهد بود. علی محمد چهارمحالی امروز…