رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامـی آغاجاری

خورنا: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامـی آغاجاری گفت: پنجمین آزمون خوشنویسی همزمان با سراسر کشور و با همکاری این اداره در شهرستان آغاجاری برگـزار شد. مهـدی درویش اظهار کرد: پنجمین آزمون خوشنویسی همزمان با سراسر کشور و با همکاری این اداره در شهرستان آغاجاری برگـزار شد. وی با بیان اینکه این آزمون به مدت دو روز و با حضور علاقه‌مندان…