رئیس اداره دامپزشکی دزفول

37
خورنا رئیس اداره دامپزشکی دزفول گفت: واکسیناسیون ۴۰ هزار رأس گوسفند و بز علیه آبله و ۱۲ هزار و ۵۰۰ رأس بره و بزغاله علیه بروسلوز در این شهرستان انجام شد. محسن ورجاوند امروز اظهار کرد: عملیات واکسیناسیون علیه…