رئیس اداره آموزش و پرورش هندیجان

رئیس اداره آموزش و پرورش هندیجان یادآور شد:

خورنا خسرو حیاتی صبح امروز در جمع دانش‌آموزان مدرسه حضرت سمیه با تبریک آغاز بهار تعلیم و تربیت و بازگشایی مدارس اظهار داشت: سرچشمه همه تحولات در یک کشور، بحث آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت جامعه بوده و از این بابت وظیفه خطیری بر عهده آموزش و پرورش قرار داده شده است. وی افزود: امروزه معلمان با…