رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه شاوور

خورنا: در اقدامی انسان دوستانه خانواده شاووری اعضای بدن نوجوان خود را به دو فرد نیازمند پیوند اهدا کردند. رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه شاوور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانواده سید علی فاضلی دانش آموز فوت شده مجتمع فرهیختگان منطقه شاوور با اهداء اعضاء فرزندشان، جان تازه به دو بیمار بخشیدند. عبدالزهرا تیماس افزود: مرحوم…