رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام

37
خورنا: به عقیده رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام، دولت احمدی‌نژاد با استدلال‌های مشابه مدیران دولت یازدهم مزد کارگران را بی توجه به معیارهای مشخص شده در قانون کار تصویب می‌کرد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و…