ذبیح اله رحمانی

خورنا : معاون شبکه بهداشت و درمان اندیمشک گفت: ۱۰ میلیارد ریال به طرح هتلینگ بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک اختصاص یافت. ذبیح اله رحمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: با توجه به ضرورت‌های بهداشتی شهرستان طرح توسعه خدمات بهداشتی تنها بیمارستان شهرستان در قالب اجرای طرح هتلینگ بیمارستان امام علی (ع) به اجرا رسید. وی گفت: در…