دیپلمات اسبق وزارت امورخارجه در سازمان ملل

IMG_3772

همایش بررسی سیاست خارجی دولت یازدهم در اهواز برگزار شد؛

بیژن بهوندی – سردبیر خورنا همایش “بررسی سیاست خارجی دولت یازدهم”  که به مناسبت گذشت یک سال از توافق ژنو و فعالیت…