دیدنی های خوزستان

خورنا: در استان خوزستان مناطق متعدد گردشگری وجود دارد که بسیار ناشناخته هستند، اغلب این مناطق در بخش‌های روستایی و دور افتاده از شهرها قرار دارند که این مسئله باعث می‌شود تا نیاز به معرفی ویژه داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، یکی از روستاهای بسیار غنی از نظر گردشگری در استان خوزستان روستای دشت بزرگ…