دیدنی های خوزستان

خورنا: در استان خوزستان مناطق متعدد گردشگری وجود دارد که بسیار ناشناخته هستند، اغلب این مناطق در بخش‌های روستایی و دور افتاده از شهرها قرار دارند که این مسئله باعث می‌شود تا نیاز به معرفی ویژه داشته باشند. به…