دیدار چهره به چهره فرماندار اندیمشک و شهروندان

خورنا : حمید رضا گودرزی فرماندار شهرستان اندیمشک در دیدار چهره به چهره با شهروندان ، به مسائل و خواسته های آنان پاسخ گفت. در این دیدار مردمی رییس اداره کار، رییس کمیته امداد ،معاون بهزیستی حضور داشتند.