دیدار وزیر خارجه ایران و آمریکا

خورنا: وزیر امور خارجه آمریکا گفته مطمئن است نشست وزرای خارجه کشورهای ۱+۵ با ایران، دیدار خوبی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه نشست سطح وزرای کشورهای 1+5 با ایران در حاشیه شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت منتظر «دیداری خوب»…