دیدار نمایندگان خوزستان با معاون روحانی

خورنا: نشست مشترک مجمع نمایندگان خوزستان با معاون برنامه ریزی و نظارت رهبردی رییس جمهوری با محوریت سفر هیات دولت به استان خوزستان شنبه شب برگزار شد. نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت:در این نشست عمده ترین مسایل و مشکلات استان خوزستان در بخش های مختلف با ˈمحمدباقر نوبختˈ طرح و بررسی…