دیدار مدیران عملیات شرکت نفت با فرماندار اندیمشک

12
خورنا: مدیرعملیات شرکت پیراحفاری ایران در دیدار با فرماندار شهرستان اندیمشک از همکاری این شهرستان در این حوزه قدردانی کرد. حبیب کیانپور و هیئت همراه در این دیدار با مهندس گودرزی فرماندار اندیمشک مسائل این حوزه را بررسی کردند. فرماندار شهرستان…