دیدار فردین بیگدلی با پرسنل اداره میراث فرهنگی اندیمشک