دیدار روحانی نخبگان خوزستان

خورنا: رئیس جمهور گفت: محیط دانشگاه‌ها باید آزاد و علمی باشد که مورد توجه دولت است و 16 آذر امسال نمایه خوبی بود برای اینکه نشان دهد شرایط دانشگاه عوض شود. به گزارش خبرگزاری فارس…