دیدار روحانی با نمایندگان

خورنا: رئیس جمهور منتخب ملت ایران با بیان اینکه دولت آینده به فکر تقابل با مجلس و ارایه آمارهای غیرواقعی نیست گفت: من در حال حاضر در مقام قضاوت نهایی نیستم قاعدتا دولت با شروع کار خود در صد روز اول تلاش خواهد کرد واقعیت کشور رابه مردم رهبر معظم انقلاب و نمایندگان عرضه کند.