دیدار خیریه فوتبال در اندیمشک

خورنا : فردا جمعه ساعت 14 استادیوم ورزشی شهید سروندی اندیمشک شاهد حضور ستارگان فوتبال و هنر کشور خواهد بود تا شاید بخشی از هزینه های از درمان ستاره ی فوتبال اندیمشک که این روز ها حال و هوای خوبی ندارد تامین شود . در این دیدار چهره های سرشناسی نظیر محمد نوازی – مهدی هاشمی نسب – عادل…