دیدار جانشین سازمان بسیج مداحان کشور با مداحان اندیمشکی