دیدار ایران و آژانس در نیویورک

خورنا: رویترز نوشت: ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات سازنده ای در مورد برنامه هسته ای داشتند و روز 28 اکتبر مجدد دیدار می کنند. به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، هرمان ناکارتس معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که مذاکرات به شدت سازنده بوده است اما حاضر به افشای جزئیات نشد. رضا نجفی…