دیدار اوباما روحانی

37
خورنا: آیا ایران قصد دارد با آمریکا مذاکره کند؟ آیا حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد؟ روزنامه “لوموند” از پیام‌های مثبت مقامات تهران و واشنگتن برای یکدیگر نوشته است.